Placering

Placering av vinkylen

Var ska vinkylen stå? Du vet det kanske redan. Om inte, så bör du ta detta med i noggrannt övervägande, när du letar efter ett vinskåp. 

Grovt sagt, kan du indela placeringen av en vinkyl i tre kategorier: Fritt stående, till inbyggning samt integrerbara vinkylar. För alla vinkylar, oavsett placering, finns en gyllen regel: luftcirkulation. Skåpet ska kunna suga in frisk luft i bottnen framtill, och det ska kunna slippa av med den varma luften uppåt och baktill. Annars ska skåpet använda onödiga mängder energi till att kyla ner, vilket medför stor energiförbrukning, högt ljud och slitage på materialet.

Vi ser kort på de tre utgåvorna här nedanför.

1. Fritt stående vinkyl

Den vanligaste placeringen av en vinkyl är fritt stående på antingen golv eller bord. Det är viktigt, att du placerar vinkylen således, att det finns ett par centimeter luft till båda sidor samt bakom. 

På så vis säkrar du, att vinskåpet kan slippa av med den överflödiga varma luften. 

SE ALLA VINSKÅP TILL FRITSTÅENDE 

2. Inbyggd vinkyl

 

Ett vinkyl till inbyggning har normalt samma bredd som en vanlig köksmodul (60 cm). Det betyder att du kan ta ut ett kökselement och sätta in en vinkyl istället. Du känner garanterat redan konceptet från diskmaskiner under bordsskivan. 

Önskar du en vinkyl till inbyggning, är det viktigt, att du väljer en, som är förberedd till det. Oftast har vinskåpet luftinsugning i bottnen av fronten nere vid sockeln.

En del modeller som till exempel PNG46S-HHB från danska PeVino har inskjuten sockel, som gör att du kan installera din normala kökssockel framför vinskåpet. Det ger en snygg helhet i kökets design. Väljer du denna lösning, ska du komma ihåg att montera ett galler i kökssockeln framför skåpet, så att der fortfarande kan komma in luft till vinskåpet i bottnen. Du ska också se till att vinkylen kan slippa av med värmen genom att ha minst ett par centimeters frirum från skåpets topplatta och upp till undersidan av bordsskivan. Du ska också ha en eller annan form av ventilation baktill.

 

SE ALLA VINSKÅP TILL INBYGGNING

3. Integrerbar vinkyl

Dimensionerna på en integrerbar vinkyl passar oftast in i en köksmodul. Det vil säga, att vinskåpet - till skillnad från en inbyggd - inte ersätter en köksmodul, men passar in i en existerande modul. Dörren på vinskåpet har därför samma bredd som köksmodulen för att täcka köksskåpets sidor, medan själva vinskåpet är lite smalare för att passa in i köksmodulen. 

Når du väljer att integrera en vinkyl i ett existerande köksskåp, är det viktigt, att det finns plats till att den varma luften kan slippa ut baktill och uppåt till fri passage i toppen av skåpet. Du kan eventuellt själv skära hål i toppen av köksskåpet. Är det ett synligt ställe, kan du täcka med en snyggt galler i aluminium eller liknande. 

Likaledes ska du ha ett luftintag i bottnen på köksskåpet, genom att installera ett galler eller liknande i sockeln. Generellt kan man säga, att alla vinskåp ska kunna suga in luft i bottnen och ska kunna slippa av med värmen som stiger uppåt.

 

SE ALLA INTEGRERBARA VINKYLAR


 

Var först i kön med exklusiv information om nya produkter och attraktiva erbjudanden!

 
Du kan jämföra upp till 3 produkter
Jämför
MAX 3 enheter
Antal flaskorAntal flaskor
Typ av flaskaTyp av flaska
KylningszonerKylningszoner
Energi /kwhEnergi /kwh
PlaceringsortPlaceringsort
Ljudnivå (dB)Ljudnivå (dB)
Antal hyllorAntal hyllor
HöjdHöjd
BreddBredd
DjupDjup
Vändbar dörrVändbar dörr