Övervakning av vin


Har du överblick över om dina viner förvaras vid rätt temperatur och luftfuktighet?

Var säker på att dina viner förvaras korrekt!
Antingen om dina viner förvaras i en källare, sovrum, vinkylskåp eller annat rum, kommer det alltid att vara en god investering i att ha överblick över temperatur och luftfuktighet. Idealiskt sett skall temperaturen vara konstant mellan 10 och 18 grader, och en luftfuktighet mellan 50 och 75%.

Online övervakning
Med unika produkter från Sensorist kan du på ett mycket lätt och enkelt sätt övervaka ditt vin och få ett alarm som meddelande på telefonen eller som ett e-postbrev när temperatur eller luftfuktighet har nått ett oönskat värde. All mätinformation loggas var 15-e minut på en gratis cloudtjänst, där du kan komma åt dina mätningar med hjälp av din dator eller en App på din smartphone.

Trådlös insamling av information
Alla temperaturmätningar skickas trådlöst från sensorn till gatewayen som är ansluten till Internet. Detta gör installationen mycket flexibel och enkel.

Se lösningen i vårt showroom
I vårt showroom har vi placerat och ställt in sensorer i många av våra vinkylskåp och kan därmed visa dig hur systemet fungerar i praktiken.

Företagslösningar
Det finns även en pro-lösning för dig som professionellt skall övervaka temperaturer och luftfuktigheten. Läs mer här.

Har du överblick över om dina viner förvaras vid rätt temperatur och luftfuktighet?

Var säker på att dina viner förvaras korrekt!
Antingen om dina viner förvaras i en källare, sovrum, vinkylskåp eller annat rum, kommer det alltid att vara en god investering i att ha överblick över temperatur och luftfuktighet. Idealiskt sett skall temperaturen vara konstant mellan 10 och 18 grader, och en luftfuktighet mellan 50 och 75%.

Online övervakning
Med unika produkter från Sensorist kan du på ett mycket lätt och enkelt sätt övervaka ditt vin och få ett alarm som meddelande på telefonen eller som ett e-postbrev när temperatur eller luftfuktighet har nått ett oönskat värde. All mätinformation loggas var 15-e minut på en gratis cloudtjänst, där du kan komma åt dina mätningar med hjälp av din dator eller en App på din smartphone.

Trådlös insamling av information
Alla temperaturmätningar skickas trådlöst från sensorn till gatewayen som är ansluten till Internet. Detta gör installationen mycket flexibel och enkel.

Se lösningen i vårt showroom
I vårt showroom har vi placerat och ställt in sensorer i många av våra vinkylskåp och kan därmed visa dig hur systemet fungerar i praktiken.

Företagslösningar
Det finns även en pro-lösning för dig som professionellt skall övervaka temperaturer och luftfuktigheten. Läs mer här.