Personuppgiftspolicy

Wineandbarrels behöver följande uppgifter när du handlar hos oss:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vi registrerar också IP-adressen från vilken eventuella köp görs. Informationen används normalt inte, men kan användas i en eventuell polisutredning. IP-adressen lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till en eventuell polisutredning. Alla falska beställningar polisanmäls.

Vi registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera varan till dig.

Personuppgifterna registreras hos Wineandbarrels A/S och lagras i fem år enligt Bokföringslagen, varefter uppgifterna raderas.

Vi samarbetar dessutom med ett antal andra företag som lagrar och behandlar data. Företagen behandlar endast uppgifter för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål.

Vid eventuell elektronisk betalning används en säker krypterad metod genom Webshopsystemet. Det är en godkänd leverantör med godkännande från E-märket.

Shopsystemet använder så kallade cookies för att hantera innehållet i kundvagnen. En cookie är en fil som lagras på din egen PC. Vi använder dessa cookies för att känna igen dig och till exempel komma ihåg vilka varor som finns i kundvagnen när du handlar online hos wineandbarrels.se. Det är också möjligt att be systemet spara dina adressuppgifter till nästa besök. Om du senare vill radera dessa uppgifter kan detta göras via webbläsarens inställningar. I Internet Explorer görs detta till exempel via menyn "Verktyg" och menyalternativet "Internetinställningar".

Vi samarbetar endast med personuppgiftsbiträden inom EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.
Den personuppgiftsansvarige på www.wineandbarrels.se är Jakob Dau.

Enligt EU-lagstiftningen om personuppgifter (GDPR) har du ett antal uttryckliga rättigheter:

Artikel 15 GDPR – Rätt till insyn

Du har som registrerad rätt att se de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att få information om de behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

Artikel 16 GDPR – Rätt till rättelse

Du har som registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har också rätt att – med hänsyn till ändamålen med en behandling – få kompletterat ofullständiga personuppgifter.

Artikel 17 GDPR – Rätt till radering

Rätten till radering innebär att en registrerad – med vissa undantag – har rätt att få uppgifter om sig själv raderade. Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål när något av följande gäller:

  1. Om det inte längre är nödvändigt för oss att ha uppgifterna om den registrerade med hänsyn till de ändamål för vilka vi samlade in uppgifterna.

  2. Om vi har baserat din behandling på ett samtycke, och den registrerade nu återkallar sitt samtycke, och vi samtidigt inte har någon annan rättslig grund för behandlingen.

  3. I det fall att vi behandlar uppgifterna olagligt (utan rättslig grund enligt dataskyddsförordningens kapitel II).

  4. Om vi är skyldiga att radera uppgifterna till följd av EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning i en medlemsstat.

  5. Om vi är skyldiga att radera uppgifterna som en konsekvens av att den registrerade utövar sin rätt till invändning.

  6. Om vi tillhandahåller en informationssamhällstjänst (t.ex. ett socialt nätverk), och du har baserat din behandling av personuppgifter om en registrerad på ett samtycke från den registrerades vårdnadshavare, och den registrerade nu själv återkallar samtycket efter att ha fyllt 13 år.

Artikel 18 GDPR – Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall få begränsad behandling av dina personuppgifter, så att uppgifterna endast får behandlas för lagring. Den registrerade har rätt att få begränsad behandling av sina personuppgifter när något av följande gäller:

  1. Den registrerade ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna. Vi ska i detta fall begränsa behandlingen av uppgifterna under den period då vi har möjlighet att fastställa om personuppgifterna är korrekta.

  2. Om vi behandlar uppgifterna olagligt, och den registrerade motsätter sig radering av uppgifterna, men begär begränsning av användningen. Den registrerade kan till exempel föredra begränsad behandling om den registrerade vill kunna dokumentera vilka uppgifter som ingått i behandlingen av ett ärende.

  3. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för behandling, men de är nödvändiga för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

  4. Den registrerade har gjort invändning mot din behandling. Vi ska begränsa behandlingen av uppgifterna under den period då det kontrolleras om våra berättigade intressen väger tyngre än den registrerades berättigade intressen.

Artikel 20 GDPR – Rätt till dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet innebär för det första en rätt för den registrerade att ta emot sina egna personuppgifter, som den registrerade har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för personligt bruk utan hinder.
För det andra innebär rätten en möjlighet för den registrerade att överföra dessa personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. Personuppgifterna ska kunna flyttas, kopieras och överföras från en IT-miljö till en annan utan hinder, om det är tekniskt möjligt.

Artikel 21 GDPR – Rätt till invändning

Rätten till invändning innebär att den registrerade när som helst har rätt att – av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation – invända mot en annars laglig behandling av sina personuppgifter.
Om vi som personuppgiftsansvarig får en invändning från den registrerade, kommer vi därför att bedöma om invändningen är berättigad, även om vår behandling av uppgifterna i övrigt är laglig.

Du kan skriva till Jakob på: jakob@wineandbarrels.com.

När du använder wineandbarrels.se accepterar du att vi använder cookies. Vi använder cookies för att hålla reda på dina val (t.ex. vilka varor som placeras i kundvagnen). Dessutom använder vi cookies för att kunna rikta annonser på externa plattformar till dig.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

 

Var först i kön med exklusiv information om nya produkter och attraktiva erbjudanden!

 
Du kan jämföra upp till 3 produkter
Jämför
MAX 3 enheter
Antal flaskorAntal flaskor
Typ av flaskaTyp av flaska
KylningszonerKylningszoner
Energi /kwhEnergi /kwh
PlaceringsortPlaceringsort
Ljudnivå (dB)Ljudnivå (dB)
Antal hyllorAntal hyllor
HöjdHöjd
BreddBredd
DjupDjup
Vändbar dörrVändbar dörr